Vaše fyzická, psychická a informační podpora během celého Vašeho těhotenství, porodu a v období šestinedělí či po něm.

Co dula (ne)dělá?

Duly podporují ženy a rodinu u celé škály situací, které mohou u porodu nastat.
Služby jednotlivých dul se od sebe vzájemně velmi liší, i v závislosti na různých potřebách klientů, se kterými pracují.
Duly nejsou zdravotně školený personál, a tudíž nedávají žádné lékařské rady. Ženu nijak nevyšetřují ani nedávají jakákoliv medicínská doporučení. Jsou tu proto, aby ženám pomohly najít pravdivé, kvalitní a všestranné informace potřebné k tomu, aby žena mohla dělat informovaná rozhodnutí, související s jejím těhotenstvím, porodem a mateřstvím.
Porodní duly poskytují ženám a párům nepřetržitou podporu před, u porodu i bezprostředně po něm.
Poporodní duly pak poskytují časově velmi flexibilní, praktickou a emocionální podporu novým matkám a rodinám v jejich vlastních domácnostech.

Některé duly spojují ve své práci obě role - porodní i poporodní péče. 

Aktuálně jsem CERTIFIKOVANÁ DULA.